Doneren

De Stichting Cantate Domino is financieel afhankelijk van sponsoren, donateurs en collectes. De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling). Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

U kunt uw donatie overmaken naar NL37 INGB 0006 895763 t.n.v. Stichting Cantate Domino, Leiden.