Stichting Cantate Domino

De stichting Cantate Domino organiseert culturele liturgische manifestaties die het gebruik van monumentale kerken bevordert. Zij tracht dit doel te bereiken door cantatediensten te organiseren in de Pieterskerk of de Hooglandse Kerk, beide te Leiden. In 1989 is deze stichting opgericht op initiatief van de Stichting Pieterskerk Leiden en de Commissie Bijzonder Kerkenwerk van de Protestantse Gemeente Leiden, die hierin samenwerken. De laatstgenoemde draagt de kerkelijke verantwoordelijkheid.
 
Sinds haar oprichting is de stichting er in geslaagd jaarlijks 6 à 7 cantatediensten te organiseren in de Pieterskerk en de Hooglandse Kerk. Dit mede dankzij de medewerking van koren, musici en sponsoring. Van onmiskenbaar belang is hierbij de begeleiding van de muzikaal adviseur, sinds september 2014 de heer Gilles Michels.
 
In de cantatedienst wordt een cantate uitgevoerd, bij voorkeur van J.S. Bach, in de originele setting van een kerkdienst, met samenzang. gebeden, Bijbellezing en een overweging. Alle onderdelen van de dienst worden afgestemd op de uit te voeren cantate. De teksten worden toegelicht en getransponeerd naar eigentijdse religieuze ervaring. Na deze liturgische voorbereiding wordt de cantate ten gehore gebracht.
 
Inmiddels hebben de cantatediensten een vaste plaats verworven in het culturele en religieuze leven in Leiden. Belangstellenden komen uit de stad en haar omgeving. De bijdrage van meestal Leidse koren maakt dat de cantatediensten ook in dit opzicht een verrijking zijn van het Leidse culturele leven.