Stichting Cantate Domino

Stichting Cantate Domino is in 1989 opgericht op initiatief van de Stichting Pieterskerk Leiden en de Commissie Bijzonder Kerkenwerk van de Protestantse Gemeente Leiden. Het doel van de Stichting was het organiseren van culturele liturgische manifestaties die het gebruik van monumentale kerken bevorderen. Zij trachtte dit doel te bereiken door cantatediensten te organiseren in de Hooglandse Kerk en de Pieterskerk in Leiden. Vanaf seizoen 2022-2023 is de samenwerking met de Pieterskerk beëindigd.

Sinds haar oprichting is de stichting er in geslaagd jaarlijks 6 à 7 cantatediensten te organiseren in de Pieterskerk en de Hooglandse Kerk, zoals valt terug te zien op de archiefpagina. Op dit moment organiseert de Stichting vier à vijf cantatevespers per seizoen. Dit mede dankzij de medewerking van koren, musici en sponsoring. Van onmiskenbaar belang is hierbij de begeleiding van de muzikaal adviseur, sinds 2014 Gilles Michels en vanaf 2023 tevens Willeke Smits (organist Hooglandse Kerk). 

In de cantatedienst wordt een cantate uitgevoerd, bij voorkeur van J.S. Bach, in de originele setting van een kerkdienst, met samenzang. gebeden, Bijbellezing en een overweging. Alle onderdelen van de dienst worden afgestemd op de uit te voeren cantate. De teksten worden toegelicht en getransponeerd naar eigentijdse religieuze ervaring. Na deze liturgische voorbereiding wordt de cantate ten gehore gebracht.
 
Inmiddels hebben de cantatediensten een vaste plaats verworven in het culturele en religieuze leven in Leiden. Belangstellenden komen uit de stad en haar omgeving. De bijdrage van meestal Leidse koren maakt dat de cantatediensten ook in dit opzicht een verrijking zijn van het Leidse culturele leven.