De Stichting Cantate Domino en Hooglandse Kamer is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI. Op deze pagina treft u onze ANBI-gegevens.

Stichting Cantate Domino

RSIN (FISCAAL NUMMER): 007488336

Doelstelling

De Stichting Cantate Domino en Hooglandse Kamer heeft tot doel culturele en inspirerende activiteiten te organiseren, die open staan voor alle mensen in Leiden en omgeving.

Cantate Domino richt zich daarbij op het organiseren van vijf cantatevespers per seizoen, voor de Hooglandse Kamer zie hooglandsekamer.nl.

Beleidsplan

Onderstaande is een samenvatting van de hoofdlijnen uit het huidige beleidsplan.

De stichting organiseert zes keer per jaar een cantatedienst, uitgevoerd door koren uit Leiden en omstreken. Met de opbrengsten van sponsors, donateurs en collectes kan de stichting tot twee seizoenen vooruit verplichtingen aangaan.

Lees meer over onze missie en doelstelling.

Bestuurssamenstelling

Lees meer over het bestuur.

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen mensen in dienst. Leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed.

Uw bijdrage fiscaal aftrekbaar

De Stichting Cantate Domino is een culturele ANBI. Daarmee zijn giften fiscaal aftrekbaar. Voorwaarde is dat u uw schenking vastlegt voor minimaal vijf jaar.

Voor de vastlegging van een periodieke gift heeft de Belastingdienst een formulier beschikbaar gesteld, dat u hier kunt downloaden.

ANBI-verslagen

De recente ANBI-verslagen treft u hieronder.

ANBI-verslag 2022

ANBI-verslag 2021

ANBI-verslag 2020

ANBI-verslag 2019

ANBI-verslag 2018

ANBI-verslag 2017