google-site-verification=EfRYMYbkCvCxMoSHGthbvq-aA4K0z28zOw2lSstDFoI

Per 1 januari 2017 heeft de stichting de volgende bestuurssamenstelling:

De heer H. Kruijt, voorzitter;

Mevrouw J. Visser, secretaris;

De heer P.A. Kranenburg, penningmeester;

Mevrouw G.A.C.M. Hurkmans, namens de Pieterskerk;

Mevrouw ds. M.R. Klokke, namens BKL.

Muzikaal adviseur, de heer G. Michels.