De Stichting Cantate Domino & Hooglandse Kamer heeft de volgende bestuurssamenstelling:

Voorzitter: de heer R.C. (Roel) Wildemans

Secretaris: de heer H. (Henk) ten Voorde

Penningmeester: de heer J. (Johan) Visser

Leden Werkgroep Cantate-vespers:

Mevrouw J. (Jitske) Visser, secretaris

Mevrouw ds. M.R. (Margreet) Klokke, liturg, voorzitter

Mevrouw W. (Willeke) Smits, muzikaal adviseur, organist

Mevrouw S. (Sylvia) de Jonge-Provoost, algemeen adjunct

De heer G. (Gilles) Michels, muzikaal adviseur