Per 11 februari 2020 heeft de stichting de volgende bestuurssamenstelling:

De heer H. Kruijt, voorzitter;

Mevrouw J. Visser, secretaris;

De heer J. Visser, penningmeester;

Mevrouw G.A.C.M. Hurkmans;

Mevrouw ds. M.R. Klokke.

Muzikaal adviseur, de heer G. Michels.