De Stichting Cantate Domino heeft de volgende bestuurssamenstelling:

Voorzitter:  vacant;

Mevrouw Jitske (J.) Visser, secretaris;

De heer Johan (J.) Visser, penningmeester;

Mevrouw Frieke (G.A.C.M.) Hurkmans, bestuurslid namens Stichting Pieterskerk Leiden;

Mevrouw ds. Margreet (M.R.) Klokke, bestuurslid namens Bijzonder Kerkenwerk Leiden.

De heer Gilles (G.) Michels, muzikaal adviseur.