Al 30 jaar worden in de Hooglandse Kerk en in de Pieterskerk in Leiden cantatediensten gehouden. De Stichting Cantate Domino organiseert elk seizoen zes cantatediensten. De cantates die in de dienst klinken zijn gewoonlijk gecomponeerd door Johann Sebastian Bach. Net als in de tijd van Bach zijn de cantates onderdeel van een kerkdienst, met samenzang en een korte overweging.

Cantate Domino is een onafhankelijke stichting, op 27 november 1989 opgericht door de stichting Pieterskerk en de commissie voor Bijzonder Kerkenwerk Leiden van de Protestantse gemeente te Leiden. De stichting heeft als doel de organisatie van culturele liturgische manifestaties die het gebruik van monumentale kerken bevordert. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door cantatediensten te organiseren.