Komende cantatevesper: 31 december

De volgende cantatevesper is op oudjaarsdag. Op 31 december om 17.00 uur wordt in de Leidse Hooglandse Kerk het motet ‘Singet dem Herrn ein neues Lied’ van J.S. Bach uitgevoerd (BWV 225). Ook staat het Abendleid van Rheinberger op het programma.

Het motet ‘Singet dem Herrn ein neues Lied’ werd gecomponeerd in 1726/1727, maar het is niet duidelijk met welk doel Bach het schreef. Het wordt met twee koren gezongen, bestaat uit drie delen en is technisch een veeleisend motet. De teksten zijn samengesteld uit onder andere Psalm 149, en Psalm 150: Zing voor de Heer een nieuw lied en Laat alles wat adem heeft de Heer loven.

Naast Bach zingt het koor Abendlied, een prachtig zesstemmig avondlied, dat werd gecomponeerd door de Liechtensteins-Beierse componist Joseph Rheinberger (1839-1901). Rheinberger was nog geen zestien jaar toen hij het schreef en acht jaar later heeft hij het grondig herzien tot de versie die wij nu kennen. Het lied  is gebaseerd op Lukas 24: 29: blijf bij ons, want het is bijna avond geworden. Deze woorden werden uitgesproken door de twee Emmaüsgangers voordat zij met de opgestane Jezus aanzaten aan de maaltijd te Emmaüs.

Uitvoerenden: Musica in Altra Terra (Miat) o.l.v. Willeke Smits

Voorganger: ds. Margreet Klokke

Organist: Cor de Jong

Musica in Altra Terra bij de uitvoering op 31 december 2022 (foto: Jitske Visser).

Kijk terug: cantatevesper 26 november

Op zondag 26 november om 17.00 uur werd in de Marekerk Bachcantate BWV 150 ‘Nach dir, Herr, verlanget mich‘ uitgevoerd. Kijk hieronder de cantate van 26 november terug:

Van deze cantate heeft men pas in 2010 aangenomen dat Bach de componist was. Het is een heel vroeg werk van Bach, toen hij nog geen liturgische muziek hoefde te schrijven.

De cantate bestaat uit zeven delen waarvan vier koorwerken gebaseerd zijn op teksten uit Psalm 25. De aria’s zijn gebaseerd op de teksten van een onbekende tijdgenoot. De psalmist geeft uitdrukking aan het godsverlangen van de mens. De berijmde verzen bevestigen hoe de gelovige door godsvertrouwen in alle situaties overeind blijft. Uiteindelijk horen we in deel zeven dat Christus ons bijstaat.

De cantate werd uitgevoerd door het Woerdens Kamerkoor en een barokensemble, onder leiding van Geerten van de Wetering. De sopraansolist was Nanette Mans. Voorganger in deze dienst was prop. Rens de Ronde, organist is Willeke Smits.

De liturgie vindt u hier. Uw steun voor deze vesper wordt zeer op prijs gesteld. U kunt uw bijdrage overmaken via onderstaande qr-code, de link naar het betaalverzoek of op NL37 INGB 0006 895763 t.n.v. Stichting Cantate Domino Leiden, o.v.v. “Collecte 26 november”.

Oudere cantates kunt u terugkijken en -lezen op onze archiefpagina.