De volgende cantatevesper is op zondag 24 maart 2024 om 17:00 in de Leidse Hooglandse Kerk. Van harte welkom!

Op zondag 24 maart 2024 klonk om 17:00 in de Leidse Hooglandse Kerk cantate ‘Himmelskönig, sei Willkommen’ (BWV 182) van J.S. Bach, uitgevoerd door het Residentie Bachorkest en Residentie Kamerkoor o.l.v. Jos Vermunt.

De liturgie vindt u hier. U kunt uw bijdrage overmaken via de link naar het betaalverzoek, onderstaande qr-code of op NL37 INGB 0006 895763 t.n.v. Stichting Cantate Domino Leiden, o.v.v. “Collecte 24 maart”. U kunt de cantate hier terugkijken:

Kijk terug cantatevesper: 25 februari

Op zondag 25 feburari 2024 klonk om 17:00 in de Leidse Hooglandse Kerk cantate ‘Jesus nahm zu sich die Zwölfe’ (BWV 22) van J.S. Bach, uitgevoerd door het Leids Projectkoor o.l.v. Dennis Broeders. U kunt de cantate hier terugkijken:

De liturgie vindt u hier. U kunt uw bijdrage overmaken via de link naar het betaalverzoek, onderstaande qr-code of op NL37 INGB 0006 895763 t.n.v. Stichting Cantate Domino Leiden, o.v.v. “Collecte 25 februari”.

Cantate 22 is een vroege Bach-cantate. Bach doet in 1723 auditie voor het cantorschap van de Thomaskirche in Leipzig. Daarvoor scrhijft hij deze cantate, bedoeld voor 7 februari, de laatste zondag voor het begin van de vasten. Eigenlijk wil men in Leipzig Telemann benoemen, maar die verkiest een betrekking in Hamburg. Verschillende andere kandidaten worden te licht bevonden, maar omdat Bachs cantates wel zeer worden geprezen, valt de keuze uiteindelijk op hem.

Cantate 22 bestaat uit 5 delen. In het eerste deel kondigt Jezus zijn twaalf leerlingen aan dat zij naar Jeruzalem opgaan, waar alles volbracht wordt wat geschreven staat over de Mensenzoon. En in het laatste deel horen wij hoe zij inderdaad de meester volgen, op weg naar de stad van vrede.

Oudere cantates kunt u terugkijken en -lezen op onze archiefpagina.