Komende cantatevesper: 25 februari

De volgende cantatevesper is op zondag 25 feburari 2024 om 17:00 in de Leidse Hooglandse Kerk. Van harte welkom! Op het programma staat ‘Jesus nahm zu sich die Zwölfe’ (BWV 22) van J.S. Bach, uitgevoerd door het Leids Projectkoor o.l.v. Dennis Broeders. U kunt de cantate ook bekijken via de livestream:

De liturgie vindt u hier. U kunt uw bijdrage overmaken via de link naar het betaalverzoek, onderstaande qr-code of op NL37 INGB 0006 895763 t.n.v. Stichting Cantate Domino Leiden, o.v.v. “Collecte 31 december”.

Cantate 22 is een vroege Bach-cantate. Bach doet in 1723 auditie voor het cantorschap van de Thomaskirche in Leipzig. Daarvoor scrhijft hij deze cantate, bedoeld voor 7 februari, de laatste zondag voor het begin van de vasten. Eigenlijk wil men in Leipzig Telemann benoemen, maar die verkiest een betrekking in Hamburg. Verschillende andere kandidaten worden te licht bevonden, maar omdat Bachs cantates wel zeer worden geprezen, valt de keuze uiteindelijk op hem.

Cantate 22 bestaat uit 5 delen. In het eerste deel kondigt Jezus zijn twaalf leerlingen aan dat zij naar Jeruzalem opgaan, waar alles volbracht wordt wat geschreven staat over de Mensenzoon. En in het laatste deel horen wij hoe zij inderdaad de meester volgen, op weg naar de stad van vrede.

Kijk terug: cantatevesper 31 december 2023

Op oudjaarsavond klonk in de Hooglandse Kerk het motet ‘Singet dem Herrn ein neues Lied’ van J.S. Bach (BWV 225), uitgevoerd door Musica in Altra Terra o.l.v. Willeke Smits. Ook stond het Abendleid van Rheinberger op het programma.

Het motet ‘Singet dem Herrn ein neues Lied’ werd gecomponeerd in 1726/1727, maar het is niet duidelijk met welk doel Bach het schreef. Het wordt met twee koren gezongen, bestaat uit drie delen en is technisch een veeleisend motet. De teksten zijn samengesteld uit onder andere Psalm 149, en Psalm 150: Zing voor de Heer een nieuw lied en Laat alles wat adem heeft de Heer loven.

Naast Bach zong het koor Abendlied, een prachtig zesstemmig avondlied, dat werd gecomponeerd door de Liechtensteins-Beierse componist Joseph Rheinberger (1839-1901). Rheinberger was nog geen zestien jaar toen hij het schreef en acht jaar later heeft hij het grondig herzien tot de versie die wij nu kennen. Het lied  is gebaseerd op Lukas 24: 29: blijf bij ons, want het is bijna avond geworden. Deze woorden werden uitgesproken door de twee Emmaüsgangers voordat zij met de opgestane Jezus aanzaten aan de maaltijd te Emmaüs.

Uitvoerenden: Musica in Altra Terra (Miat) o.l.v. Willeke Smits

Voorganger: ds. Margreet Klokke

Organist: Cor de Jong

Kijk de cantate hieronder terug. De liturgie vindt u hier. U kunt uw bijdrage overmaken via de link naar het betaalverzoek of op NL37 INGB 0006 895763 t.n.v. Stichting Cantate Domino Leiden, o.v.v. “Collecte 31 december”.

Oudere cantates kunt u terugkijken en -lezen op onze archiefpagina.