De cantatedienst van 30 oktober is zonder beperkingen toegankelijk. Van harte welkom om 15:00 in de Marekerk Leiden. Voor meer informatie over het programma klik hier. Uw bijdrage aan de collecte wordt zeer op prijs gesteld.

Wilt u de cantate van 31 december 2021 terugkijken? Zie onderstaande livestream. De liturgie treft u hier.

Draagt u de cantatediensten een warm hart toe? Steun ons dan! U kunt uw collectebijdrage overmaken via bovenstaande QR-code, link naar het betaalverzoek, of via NL37 INGB 0006 895763 t.n.v. Stichting Cantate Domino o.v.v. “Collecte 31 december”.