Organisatie

Stichting Cantate

De Stichting Cantate Domino organiseert culturele liturgische manifestaties die het gebruik van monumentale kerken bevordert. Zij tracht dit doel te bereiken door cantatediensten te organiseren in de Pieterskerk of de Hooglandsekerk, beide te Leiden. In 1989 is deze stichting opgericht op initiatief van de Stichting Pieterskerk Leiden en de Commissie Bijzonder Kerkenwerk van de Protestantse Gemeente Leiden, die hierin samenwerken. De laatstgenoemde draagt de kerkelijke verantwoordelijkheid.
 
Sinds haar oprichting is de Stichting er in geslaagd jaarlijks 6 á 7 Cantatediensten te organiseren in de Pieterskerk en de Hooglandse kerk. Dit mede dankzij de medewerking van koren, musici en sponsoring. Van onmiskenbaar belang is hierbij de begeleiding van de muzikaal adviseur, sinds september 2014 de heer Gilles Michels.
 
In de Cantatedienst wordt een Cantate uitgevoerd, bij voorkeur van J.S. Bach en uitgevoerd in de originele setting van een kerkdienst, met samenzang. gebeden, Bijbellezing en een overweging. De diensten worden geleid door Ds. Ad Alblas, predikant van de Leidse Binnenstadsgemeente. Alle onderdelen van de dienst worden afgestemd op de uit te voeren Cantate. De teksten worden toegelicht en getransponeerd naar eigentijdse religieuze ervaring. Na deze liturgische voorbereiding wordt de Cantate ten gehore gebracht.
 
Inmiddels hebben de Cantatediensten een vaste plaats verworven in het culturele en religieuze leven in Leiden. Belangstellenden komen uit de stad en haar omgeving. Naar kerkelijke achtergrond is er sprake van oecumenische belangstelling; ook niet-kerkgebonden of buitenkerkelijken wonen deze diensten bij. De bijdrage van meestal Leidse koren maakt dat de Cantatediensten ook in dit opzicht een verrijking zijn van het Leidse culturele leven.
 
Voor haar voortbestaan is de Stichting in sterke mate afhankelijk van sponsoring en de bijdrage van de belangstellenden. Er wordt elke dienst een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten. De Stichting Pieterskerk verleent haar gastvrijheid en de Protestantse Gemeente van Leiden draagt bij.
 
Wilt u de cantatediensten in standhouden?
De kosten van kerkgebouwen, koren, solisten, organisten en podiumbouw zijn dermate hoog, dat de opbrengst uit sponsoring, collectes en donateurs niet meer toereikend is. Het zou jammer zijn, als de cantatediensten om die reden van financiele aard voor het volgende seizoen zouden moeten worden be?indigd. Wij doen dan ook een dringend beroep op u: Wordt donateur of verhoog eventueel uw bijdrage.
Wij maken u er op attent dat de Stichting Cantate Domino gevestigd te Leiden door de Belastingdienst is aangemerkt als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een gift aan een ANBI, die aangemerkt is als culturele instelling, levert tijdelijk een extra belastingvoordeel op, voor het eerst over het jaar 2012. Particulieren kunnen 1,25 keer het bedrag van de gedane gift aftrekken voor de inkomstenbelasting (uiteraard rekening houdend met de bestaande drempel en het maximaal aftrekbare bedrag). Bedrijven kunnen voor de vennootschapsbelasting 1,5 keer het bedrag van de gedane gift in aftrek brengen. De extra aftrek geldt over maximaal  € 5.000 van de aan culturele instellingen gedane giften.
 
Donateurs worden geregeld op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Stichting Cantate. U kunt donateur worden door overmaking van een donatie op Postbank nr. NL37 INGB 0006 8957 63 t.n.v. Pennm. Vrienden Cantatediensten te Leiden. De Stichting vertrouwt op de steun van allen die dit initiatief waarderen.
 
Secretariaat:
Mevr. Jitske Visser
Telefoon: 071-5313237
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Programma


25 februari 2018 19.00 uur Hooglandse Kerk
J.S. Bach, Cantate BWV 127 “Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott”
Leids Cantate Consort o.l.v. Johannes Gierl
Angeliki Ploka, sopraan
David van Lith, tenor
Hessel Vredeveldt, bas
Liturg: ds. Leo de Leeuw, Den Haag


15 april 2018 19.00 uur Pieterskerk
J.S. Bach, Cantate BWV 12
“Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen”
Con Amore o.l.v. Bernhard Touwen
Musici van Collegium Musicum
Esther Kuiper, mezzosopraan
Seil Kim, tenor
Bert van de Wetering, bariton
Liturg: ds. Margreet Klokke