ANBI

ANBI    Jaarverslag 2016
Stichting Cantate Domino
KVK-nummer 41168041
Rekeningnummer: NL37 INGB 0006 895763 t.n.v. Stichting Cantate Domino, Leiden
Secretariaat: mevrouw J. Visser
Telefoon: 071-5313237
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.stichtingcantate.nl

De Stichting heeft ten doel: de organisatie van culturele liturgische manifestaties die het gebruik van monumentale kerken bevordert.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door cantatediensten te organiseren in de Pieterskerk of de Hooglandse Kerk, beide te Leiden.
De stichting organiseert zes keer per jaar een cantatedienst, uitgevoerd door koren uit Leiden en omstreken.
Met de opbrengsten van sponsors, donateurs en collectes kan de stichting tot twee seizoenen vooruit verplichtingen aangaan.

Per 1 januari 2017 heeft de stichting de volgende bestuurssamenstelling:
De heer H. Kruijt, voorzitter;
Mevrouw J. Visser, secretaris;
De heer P. Kranenburg, penningmeester;
De heer A. Alblas, predikant; (tot en met 26 maart 2017)
Mevrouw F. Hurkmans, namens de Pieterskerk.
Muzikaal adviseur is de heer G. Michels.
De bestuursleden en de muzikaal adviseur ontvangen geen vergoeding.

In 2016 zijn zes cantatediensten georganiseerd, waarin steeds werken van J.S. Bach zijn uitgevoerd:
•    Cantate BWV 14 en motet BWV 228, 31 jan.
•    Cantate BWV 21, 28 feb.
•    Cantate BWV 104, 17 apr.
•    Cantate BWV 109, 30 okt.
•    Cantate BWV 30, 27 nov.
•    Cantate BWV 70 (verkorte versie), 31 dec.

Het vermogen van de stichting bedraagt einde 2016 € 19.774, beschikbaar in liquide middelen.
De uitgaven in 2016 bedroegen € 9.480; de inkomsten bedroegen € 11.690.
Het jaar 2016 is met een voordelig resultaat afgesloten omdat een aantal uitgaven lager is uitgevallen dan begroot en de inkomsten,
in het bijzonder de opbrengst van de collecten, bijna op het peil van het jubileumjaar 2015 zijn gebleven, terwijl een duidelijke teruggang was verwacht.

 

Programma

29 oktober 2017 19.00 uur Pieterskerk
J.S. Bach, Cantate BWV 38
“Aus tiefer Not schrei Ich zu dir”
Kamerkoor Collegium Musicum o.l.v. Gilles Michels
Charlotte Povel, sopraan
Anna Vlot, alt
Adrian Fernandes, tenor
Liturg: ds. Leo de Leeuw, Den Haag


26 november 2017 19.00 uur Pieterskerk
J.S. Bach, Cantate BWV 236
“Mis in G”
William Byrd Vocaal Ensemble o.l.v. Nico van der Meel
Pauline van der Meer, sopraan  
Annelies Korff de Gidts, alt
Robert Buckland, tenor
Matthew Baker, bariton
Liturg: ds. Arie Kooijman, Leiden


31 december 2017 17.00 uur Hooglandse Kerk.
Lothar Zumbach von Koesfeld:
Motet “O Altitudo”
Instrumentaal ensemble o.l.v. Bert Mooiman
Pauline Doolaard, sopraan
Berend Eijkhout, bariton
Liturg: ds. Klaas Holwerda, Amsterdam-West


28 januari 2018 19.00 uur Hooglandse Kerk.
J.S. Bach, Cantate BWV 144
“Nimm, was dein ist, und gehe hin”
Amici della Musica koor en orkest o.l.v. Frank de Groot
Tanja Obalski, sopraan
Pierrette de Zwaan, alt
Marc van Heteren, tenor
Liturg: ds. Charlotte van der Leest, Den Haag


25 februari 2018 19.00 uur Hooglandse Kerk
J.S. Bach, Cantate BWV 127
“Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott”
Leids Cantate Consort o.l.v. Johannes Gierl
Liturg: ds. Leo de Leeuw, Den Haag

15 april 2018 19.00 uur Pieterskerk
J.S. Bach, Cantate BWV 12
“Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen”
Con Amore o.l.v. Bernhard Touwen
Musici van Collegium Musicum
Esther Kuiper, mezzosopraan
Seil Kim, tenor
Bert van de Wetering, bariton
Liturg: ds. Margreet Klokke