ANBI

Minimale ANBI-vereisten (zie http://anbi.nl/publicatieverplichting/)

Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam    Stichting Cantate Domino
KVK en/of RSIN nummer    KVK-nummer 41168041
Rekeningnummer     t.n.v. Stichting Cantate Domino, Leiden
rek.nr NL37 INGB 0006 895763
Post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de instelling    Secretariaat: mevrouw J. Visser
Telefoon: 071-5313237
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.stichtingcantate.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving    De Stichting heeft ten doel: de organisatie van culturele liturgische manifestaties die het gebruik van monumentale kerken bevordert. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door cantatediensten te organiseren in de Pieterskerk of de Hooglandse Kerk, beide te Leiden.
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan    De stichting organiseert zes keer per jaar een cantatedienst, uitgevoerd door koren uit Leiden en omstreken. Met de opbrengsten van sponsors, donateurs en collectes kan de stichting tot twee seizoenen vooruit verplichtingen aangaan.
Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders    Per 1 januari 2017 heeft de stichting de volgende bestuurssamenstelling:
De heer H. Kruijt, voorzitter;
Mevrouw J. Visser, secretaris;
De heer P. Kranenburg, penningmeester;
De heer A. Alblas, predikant;
Mevrouw F. Hurkmans, namens de Pieterskerk.
Muzikaal adviseur is de heer G. Michels.

De bestuursleden en de muzikaal adviseur ontvangen geen vergoeding.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling    In 2016 zijn zes cantatediensten georganiseerd, waarin steeds werken van J.S. Bach zijn uitgevoerd:
•    Cantate BWV 14 en motet BWV 228, 31 jan.
•    Cantate BWV 21, 28 feb.
•    Cantate BWV 104, 17 apr.
•    Cantate BWV 109, 30 okt.
•    Cantate BWV 30, 27 nov.
•    Cantate BWV 70 (verkorte versie), 31 dec.
De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling dan wel, indien het instellingen betreft die niet actief geld of goederen werven onder derden en die het aan hen ter beschikking staande vermogen of de opbrengsten daarvan uitsluitend of nagenoeg uitsluitend besteden ten behoeve van hun doelstelling (zuivere vermogensfondsen) of indien het kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd betreft, de staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van de voorgenomen bestedingen, met toelichting    Het vermogen van de stichting bedraagt einde 2016 € 19.774, beschikbaar in liquide middelen. De uitgaven in 2016 bedroegen € 9.480; de inkomsten bedroegen € 11.690. Het jaar 2016 is met een voordelig resultaat afgesloten omdat een aantal uitgaven lager is uitgevallen dan begroot en de inkomsten, in het bijzonder de opbrengst van de collecten, bijna op het peil van het jubileumjaar 2015 zijn gebleven, terwijl een duidelijke teruggang was verwacht.
De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling dan wel, indien het instellingen betreft die niet actief geld of goederen werven onder derden en die het aan hen ter beschikking staande vermogen of de opbrengsten daarvan uitsluitend of nagenoeg uitsluitend besteden ten behoeve van hun doelstelling (zuivere vermogensfondsen) of indien het kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd betreft, de staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van de voorgenomen bestedingen, met toelichting    Het vermogen van de stichting bedraagt einde 2016 € 19.774, beschikbaar in liquide middelen. De uitgaven in 2016 bedroegen € 9.480; de inkomsten bedroegen € 11.690. Het jaar 2016 is met een voordelig resultaat afgesloten omdat een aantal uitgaven lager is uitgevallen dan begroot en de inkomsten, in het bijzonder de opbrengst van de collecten, bijna op het peil van het jubileumjaar 2015 zijn gebleven, terwijl een duidelijke teruggang was verwacht.
De informatie uit de voorgaande bullet moet telkens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt. Vanaf 1-1-2014 dient u de gegevens van 2012 te publiceren en op 1 juli 2014 moeten de gegevens van 2013 gepubliceerd zijn    

Programma

 

26 maart 2017 19.00 uur Pieterskerk

J.S. Bach BWV 80, Ein feste Burg ist unser Gott

Leids Projectkoor o.l.v. Béni Csillag met Arezzo

Nikki Treurniet, sopraan
Victoria Cassano, alt
Guido Groenland, tenor
Johannes Vermeer, bas

 

29 oktober 2017 Pieterskerk

J.S. Bach - BWV 38 Aus tiefer Not schrei Ich zu dir

Evangeliemotet M. Vulpius - 'Herr, komm hinab, eh' denn mein Kind stirbet'

Het Kamerkoor Collegium Musicum o.l.v. Gilles Michels

Liturg: ds. Leo de Leeuw, Den Haag

26 november 2017 Pieterskerk

William Byrd Vocaal Ensemble met dirigent Nico van der Meel

Liturg: ds. Arie Kooiman, Leiden

31 december 2017 Hooglandse Kerk.

Bert Mooiman met musici

Liturg: ds. Klaas Holwerda, Amsterdam-West

28 januari 2018 Hooglandse Kerk.

J.S. Bach BWV 144 Nimm, was dein ist, und gehe hin.

Amici della Musica koor en orkest o.l.v. Frank de Groot

25 februari 2018 Hooglandse Kerk

Leids Cantate Consort

15 april 2018 Pieterskerk

J.S. Bach BWV 12: Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen

Con Amore o.l.v. Bernhard Touwen