ANBI

ANBI gegevens 2016

Stichting Cantate Domino te Leiden is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en daarbij aangemerkt als culturele instelling (dossier 4838). Ter voldoening aan de desbetreffende regelgeving worden de volgende gegevens openbaar gemaakt via de website www.stichting cantate.nl.

 1. Het fiscaal nummer van de Stichting is 0074.88.336.

  2. Contactadres:
  Secretariaat Mevr. J. Visser
  Telefoon: 071-5313237
  E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 2. Het bestuur is als volgt samengesteld:
 3. Kruijt, voorzitter vanaf 3 juni 2015
  Mevr. F. Hurkmans
  ds. A. Alblas, predikant
  J. Favier, penningmeester
  G. Michels, muzikaal adviseur

Mevr. J. Visser, secretaris

 1. Doelstelling, Beleidsplan, Financiering en Beloningsbeleid
  De Stichting heeft ten doel: de organisatie van culturele liturgische manifestaties die het gebruik van monumentale kerken bevordert. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door cantatediensten te organiseren in de Pieterskerk of de Hooglandse Kerk, beide te Leiden.

Op de website is op het tabblad Home de cantate beschreven die het eerst zal worden uitgevoerd en het jaarprogramma. Onder het tabblad Organisatie is het beleid van de Stichting en het karakter van de manifestaties beschreven.

De kosten van de organisatie en de uitvoering worden gefinancierd door vrijwillige bijdragen in de vorm van de collecte tijdens de cantatedienst, de opbrengst uit sponsoring en bijdragen door donateurs. De kosten betreffen vooral de vergoeding aan koren voor het inhuren van solisten en musici en de kosten van de podiumbouw en kosten van drukwerk. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

 

 1. Verslag van de uitgevoerde activiteiten in het kalenderjaar 2015

In het jaar 2015 vonden zes cantatediensten plaats, waarbij de volgende cantates zijn uitgevoerd:

25 januari 2015 Hooglandse Kerk: BWV 111, Was mein Gott will, das g’scheh allzeit

22 februari 2015 Hooglandse Kerk: BWV 4: Christ lag in Todesbanden

19 april 2015 Pieterskerk: BWV 102 Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben!

25 oktober 2015 Pieterskerk: Jubileumdienst 25 jaar Stichting Cantate Domino BWV 243 Magnificat.

29 november 2015 Pieterskerk: BWV 186a, Ärgre dich, o Seele, nicht

31 december 2015 Hooglandse Kerk: BWV 196 Der Herr denket an uns

 1. Financiële verantwoording over 2015

In het jaar 2015 is het 25 jaar jubileum gevierd, waardoor uitgaven en ontvangsten hoger waren dan gemiddeld. De kosten van de organisatie en de uitvoering van de diensten bedroegen in het jaar 2015 € 11.702,04 (2014 € 9.065,07). De totale ontvangen bijdragen aan collectes, sponsoren en donateurs bedroeg in 2015 € 12.061,02 (2014 € 10.604,14), zodat een bedrag van € 358,98 kon worden toegevoegd aan de reserve. Het financiële beleid is erop gericht een zodanig reservefonds te realiseren dat de financiering van het programma van twee jaar, waarvoor afspraken met uitvoerenden zijn gemaakt, gewaarborgd is. Ultimo 2015 was het totaal van de reserve € 17.563,81 (in 2014 € 17.204). Dat bedrag is beschikbaar in de vorm van liquide middelen.

7. Bankrekening
 Pennm. Vrienden Cantatediensten, Leiden rek.nr NL37 INGB 0006 895763                         

 

 

2015

2015

2014

2014

Begroting

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

Ontvangen

 €   10.660,00

 € 12.061,02

 €   9.570,00

 € 10.604,14

Uitgaven

 €   13.000,00

 € 11.702,04

 €   9.680,00

 €    9.065,07

Saldo

 €    -2.340,00

 €       358,98

 €     -110,00

 €    1.539,07

Reserve /liquide middelen

 

 € 17.563,81

 

 € 17.204,00

Programma

 

26 maart 2017 19.00 uur Pieterskerk

J.S. Bach BWV 80, Ein feste Burg ist unser Gott

Leids Projectkoor o.l.v. Béni Csillag met Arezzo

Nikki Treurniet, sopraan
Victoria Cassano, alt
Guido Groenland, tenor
Johannes Vermeer, bas

 

29 oktober 2017 Pieterskerk

J.S. Bach - BWV 38 Aus tiefer Not schrei Ich zu dir

Evangeliemotet M. Vulpius - 'Herr, komm hinab, eh' denn mein Kind stirbet'

Het Kamerkoor Collegium Musicum o.l.v. Gilles Michels

Liturg: ds. Leo de Leeuw, Den Haag

26 november 2017 Pieterskerk

William Byrd Vocaal Ensemble met dirigent Nico van der Meel

Liturg: ds. Arie Kooiman, Leiden

31 december 2017 Hooglandse Kerk.

Bert Mooiman met musici

Liturg: ds. Klaas Holwerda, Amsterdam-West

28 januari 2018 Hooglandse Kerk.

J.S. Bach BWV 144 Nimm, was dein ist, und gehe hin.

Amici della Musica koor en orkest o.l.v. Frank de Groot

25 februari 2018 Hooglandse Kerk

Leids Cantate Consort

15 april 2018 Pieterskerk

J.S. Bach BWV 12: Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen

Con Amore o.l.v. Bernhard Touwen