ANBI

ANBI    Jaarverslag 2016
Stichting Cantate Domino
KVK-nummer 41168041
Rekeningnummer: NL37 INGB 0006 895763 t.n.v. Stichting Cantate Domino, Leiden
Secretariaat: mevrouw J. Visser
Telefoon: 071-5313237
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.stichtingcantate.nl

De Stichting heeft ten doel: de organisatie van culturele liturgische manifestaties die het gebruik van monumentale kerken bevordert.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door cantatediensten te organiseren in de Pieterskerk of de Hooglandse Kerk, beide te Leiden.
De stichting organiseert zes keer per jaar een cantatedienst, uitgevoerd door koren uit Leiden en omstreken.
Met de opbrengsten van sponsors, donateurs en collectes kan de stichting tot twee seizoenen vooruit verplichtingen aangaan.

Per 1 januari 2017 heeft de stichting de volgende bestuurssamenstelling:
De heer H. Kruijt, voorzitter;
Mevrouw J. Visser, secretaris;
De heer P. Kranenburg, penningmeester;
De heer A. Alblas, predikant; (tot en met 26 maart 2017)
Mevrouw F. Hurkmans, namens de Pieterskerk.
Muzikaal adviseur is de heer G. Michels.
De bestuursleden en de muzikaal adviseur ontvangen geen vergoeding.

In 2016 zijn zes cantatediensten georganiseerd, waarin steeds werken van J.S. Bach zijn uitgevoerd:
•    Cantate BWV 14 en motet BWV 228, 31 jan.
•    Cantate BWV 21, 28 feb.
•    Cantate BWV 104, 17 apr.
•    Cantate BWV 109, 30 okt.
•    Cantate BWV 30, 27 nov.
•    Cantate BWV 70 (verkorte versie), 31 dec.

Het vermogen van de stichting bedraagt einde 2016 € 19.774, beschikbaar in liquide middelen.
De uitgaven in 2016 bedroegen € 9.480; de inkomsten bedroegen € 11.690.
Het jaar 2016 is met een voordelig resultaat afgesloten omdat een aantal uitgaven lager is uitgevallen dan begroot en de inkomsten,
in het bijzonder de opbrengst van de collecten, bijna op het peil van het jubileumjaar 2015 zijn gebleven, terwijl een duidelijke teruggang was verwacht.

 

Programma


25 februari 2018 19.00 uur Hooglandse Kerk
J.S. Bach, Cantate BWV 127 “Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott”
Leids Cantate Consort o.l.v. Johannes Gierl
Angeliki Ploka, sopraan
David van Lith, tenor
Hessel Vredeveldt, bas
Liturg: ds. Leo de Leeuw, Den Haag


15 april 2018 19.00 uur Pieterskerk
J.S. Bach, Cantate BWV 12
“Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen”
Con Amore o.l.v. Bernhard Touwen
Musici van Collegium Musicum
Esther Kuiper, mezzosopraan
Seil Kim, tenor
Bert van de Wetering, bariton
Liturg: ds. Margreet Klokke