Welkom

                  

                                                                           

       

                Pieterskerk                             Hooglandse Kerk           

 

 

Cantatedienst in de Hooglandse kerk 25 februari om 19.00 uur
J.S. Bach, Cantate BWV 127 “Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott”
Leids Cantate Consort o.l.v. Johannes Gierl 

Het Leids Cantate Consort laat op 25 februari onder leiding van Johannes Gierl een cantate klinken die Johann Sebastian Bach in 1725 heeft geschreven voor de laatste zondag vóór de veertig-dagentijd. Het verband met de bijbehorende evangelielezing is beperkt.
De grondslag voor de cantate is een bestaand lied, in de zestiende eeuw geschreven door Paul Eber, naar aanleiding van het overlijden van zijn zoon.
De vooruitblik naar Pasen blijkt overduidelijk in het eerste koraal: Jezus Christus, waarachtig mens en God, die voor mij aan het kruis genade verwierf.
In deze dienst is ds. Leo de Leeuw uit Den Haag de liturg. Over deze cantate zegt hij: “Cantate 127 klinkt tegen de achtergrond van de klassieke evangelielezing van deze zondag, Lucas 18 : 31 – 43.
Daar neemt Jezus de leerlingen apart om te zeggen wat de Mensenzoon op zijn weg naar Jeruzalem te wachten staat: lijden, dood, opstanding.
Maar deze gang is een alleen-gang: de leerlingen zijn één en al onbegrip, het blijft hen totaal duister.
Maar dan is er uitgerekend een blinde bedelaar langs de weg die ziet wat zij niet zien. Die Hem aanroept om ontferming  bij de goede naam en toenaam: Jezus, Zoon van David.
En dat niet tevergeefs”.

Leids Cantate Consort o.l.v. Johannes Gierl
Angeliki Ploka, sopraan
David van Lith, tenor
Hessel Vredeveldt, bas
ds. Leo de Leeuw, liturg

Bert Mooiman, organist

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma


25 februari 2018 19.00 uur Hooglandse Kerk
J.S. Bach, Cantate BWV 127 “Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott”
Leids Cantate Consort o.l.v. Johannes Gierl
Angeliki Ploka, sopraan
David van Lith, tenor
Hessel Vredeveldt, bas
Liturg: ds. Leo de Leeuw, Den Haag


15 april 2018 19.00 uur Pieterskerk
J.S. Bach, Cantate BWV 12
“Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen”
Con Amore o.l.v. Bernhard Touwen
Musici van Collegium Musicum
Esther Kuiper, mezzosopraan
Seil Kim, tenor
Bert van de Wetering, bariton
Liturg: ds. Margreet Klokke